Tag

,

Sebagai mana yang dikatakan oleh para saintis, dunia ini terdiri dari tanah dan air. Dalam dunia sains, mereka mendapati air adalah sebanyak 71% dan tanah adalah sebanyak 29%.

Sebenarnya dalam Al-Quran banyak kali dinyatakan mengenai air dan tanah. Setelah membuat penghitungan didapati Allah telah menyebut dalam Al-Quran air sebanyak 32 kali dan tanah sebanyak 13 kali. Oleh itu, dengan menggunakan pengiraan matematik yang mudah

Jumlah dalam Al-Quran:
Air + tanah = 32 + 13 =45

Hitungan dalam persen untuk air,

32/45 X 100 = 71.1111111, dibulatkan : 71%

Hitungan dalam persen untuk tanah,

13/45 X 100 = 28.88888, dibulatkan : 29%

Oleh itu apabila dibulatkan ke nombor bulat, didapati nilai 100% bagi air dan tanah. Tidakkah kita sadar bahwa sememangnya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan memberikan petunjuk didalamnya!!!

Iklan