Tag

,

Menurut keterangan dari kitab”Asraarul Mufidah”
barangsiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka
akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya,
dinaikkan darajatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan
menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin
Allah

1. Dapat Menyembuhkan Penyakit Gila / Ayan

Untuk sakit gila cara megamalkannya, ayat Kursi dibaca sebanyak 33
kali pada ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan.
Insya Allah lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan
terbitdan ketika akan terbenam, bila belum ada perubahan.

Sedang untuk sakit ayan cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu
bacalah ayat Kursi sebanyak 90 kali, dan tiap kali bacaan tiupkan pada
gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah
akan lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang, dengan sabardan dengan
keyakinan yang penuh.

2. Dapat Menjauhkan Dari Impian Yang Buruk

Cara mengamalkannya, bacalah Ta’awwudz 3
kali, yaitu membaca “A’UUDZU BIL LAAHi MINASY SYAITHOONIR ROJIIM” lalu
membaca ayat Kursi 3 kali. Dan bila sampai pada bacaan “WA LAA YA-UUDUHU
HIFDLU HUMAA WA HUWAL ‘ALIYYUL ‘ADLIIM” hendaknya diulang 3 kali. Insya
Allah dalam tidurnya nanti tepjauh dari mimpi-mimpi yang buruk, dan
bahkan bermimpi yang indah-indah.

3. Dapat Mendatangkan Keselamatan Dalam Perjalanan

Cara mengamalkannya,
bacalah ayat Kursi sebanyak 3 kali sebelum anda berangkat dalam suatu
perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam
perlindungan-Nya sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran
sampai anda pulang kembali.

4. Dapat Mendatangkan Segala Macam Hajat.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi 99 kali sesudah shalat Hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdo’alah kepada Allah dengan menyebutkan hajatyang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan.

5. Dapat Menghilangkan Dosa-Dosa Kecil

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi secara rutin pada setiap selesai shalat fardhu, maka faedahnya dapat menghilangkan dosa-dosa kecil,
kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia.

6. Dapat Membentengi Diri dari Gangguan Syetan

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara niscaya Allah akan melindungi anda didalam
mengerjakan sesuatu itu dari gangguan syetan.

7. Dapat Mengaburkan Pandangan Musuh

Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali,kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu, niscaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihator-angyang ada dalam lingkaran, sehingga
orangyang berada di lingkaran itu selamatdari ancamannya.

8. Dapat Menghindarkan Gangguan Orang Zalim

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi pada permulaan siang dan permulaan malam. Lakukanlah bacaan ini sebagai amalan rutin, Insya Allah akan
terjagadari maksud jahat orang zalim, karenaselalu dalam perlindunganNya. Disamping itu syetan pun tidak berani menggangu.

9. Dapat Menyembuhkan segala penyakit

Cara mengamalkannya, tulislah ayat Kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan aiar suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan
segera sembuh.

10. Dapat Membungkam Mulut Orang jahat

Cara mengamalkannya, lakukanlah petunjuk dibawah ini bila anda akan menghadapi penggilan orang yang akan berlaku jahat terhadap anda. Yaitu sebelum anda mendatangi penggilan itu bacalah ayat kursi, kemudian bacalah do’a sebagai berikut:

Artinya
: “Wahai Dzat yang hidup, wahai Dzat yang berdiri sendiri, wahai
dzatyang mendptakan semua langitdan bumi, wahai Dzat yang memiliki
kebesaran dan kemuliaan. Aku memohon kepada-Mu dengan haq (kebenaran)
ayat yang mulia ini (ayat kursi) dan semua yang terkandung didalamnya
berupa nama-nama yangagung, agarEngakau bungkam mulutnya (sebut nama
orang yang dimaksud) dan Engkau bisukan lisannya sehingga dia akan
berkata kecual dengan kata yang baik, atau dia diam. Kebaikanmu hai
or-ang ini berada dikedua tangan-Mu, dan kekejianmu beradi dibawah kedua
telapak kaki-Mu”.

Sesudah membaca do’a tersebut, lalu datang
menghadap orang yang dimaksud dengan tenang dan penuh keyakinan tanpa
keraguan sedikitpun. Insya Allah, orang jahat yang anda hadapi aitu akan
membungkam seribu bahasa sehingga ia tidak berkata apa-apa kecual
berkata yang baik, dan bahkan menaruh belas kasihan terhadap anda.

11. Dapat Menyelamatkan Ancaman Pencuri

Cara mengamalkannya, bacalah ayatkilrsi 7 kali ketikaakan berangkat tidur, kemudian bacalah pula do’a sebagai berikut sebanyak 7 kalipula
do’a sebagai berikut sebanyak 7 kali :

Artinya
: “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah
adalah Dzat Yang Maha meliputi kepada hamba-Nya. Allah adalah Dzat Yang
Maha Memelihau, Yang Maha Dahulu, Yang Azali, Yang Maha Hidup, Yang Maha
Berdiri Sendiri dan tidak tidur”.

Insya Allah, dengan
dibacakan yangdemikian itu rumah beserta isinya akan selamat dari
pencurian hingga pagi hari. Sebab do’a tersebut mempunyai faedah yang
besar sekali. Dari padanya terpancar daya gaib yang dapat menolak
kehendak jahat para pencuri,

Demikianlah diantara keutamaan dan
khasiyatayat Kursi. Dimana ayat Kursi adalah bacaan yang ampuh untuk
membentengi diri dari herbagai macam godaan dan musibah. Karena dengan
dibacanya ayat kursi, Allah memberikan perlindungan terhadap diri si
pembaca itu.

Iklan