Tag

Di halaman ini dimuatkan beberapa perkataan yang bersangkutan dengan air, iaitu:

(i) Hujan

Kalimat-kalimat ghatha, ghayth dan istaghatha (daripada akar yang sama), matara dan amtara (akar yang sama), dan wadq dan midrar diterjemah kepada hujan, hujan lebat, menghujani, diberi pertolongan hujan dan sebagainya.

Ayat-ayat mereka adalah seperti berikut:

4:102. Apabila kamu di kalangan mereka, dan melakukan solat bagi mereka, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri bersama kamu, dan hendaklah mereka mengambil senjata-senjata mereka. Apabila mereka sujud, hendaklah mereka berada di belakang kamu, dan hendaklah segolongan lain yang belum menyembah datang, dan menyembah bersama kamu, dengan mengambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Orang-orang yang tidak percaya beringinkan kamu lengah daripada senjata-senjata kamu, dan barang-barang kamu, lalu mereka akan menyerbu kamu dengan serbuan sekali gus. Dan tidaklah bersalah ke atas kamu jika kamu dalam gangguan daripada hujan, atau kamu sakit, untuk meletakkan senjata-senjata kamu, tetapi ambillah kewaspadaan kamu. Allah menyediakan bagi orang-orang yang tidak percaya, azab yang hina.

6:6. Tidakkah mereka merenungkan bagaimana Kami memusnahkan sebelum mereka banyak generasi yang Kami telah meneguhkan di bumi, yang Kami tidak meneguhkan untuk kamu, dan bagaimana Kami mengutus langit kepada mereka dengan hujan lebat, dan membuatkan sungai-sungai mengalir di bawah mereka? Kemudian Kami memusnahkan mereka kerana kesalahan-kesalahan mereka, dan Kami menumbuhkan sesudah mereka generasi yang lain.

7:84. Dan Kami menghujani mereka dengan suatu hujan; maka perhatikanlah kamu bagaimana kesudahannya orang-orang yang berdosa.

8:32. Dan apabila mereka berkata, “Ya Allah, jika ini yang benar daripada Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.”

11:52. Dan, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Pemelihara kamu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, dan Dia akan mengutus langit dengan hujan lebat kepada kamu, dan Dia akan menambahkan kamu dalam kekuatan ke dalam kekuatan kamu; dan janganlah kamu berpaling sebagai orang-orang yang berdosa.”

11:82. Maka apabila perintah Kami datang, Kami menterbalikkan yang atasnya ke bawahnya, dan menghujaninya dengan batu-batu daripada tanah liat yang dibakar, bertubi-tubi,

12:49. Kemudian sesudah itu, datang satu tahun yang manusia diberi pertolongan hujan, dan padanya mereka memerah.”

15:74. Dan Kami menterbalikkan yang atasnya ke bawahnya, dan menghujaninya dengan batu-batu daripada tanah liat yang dibakar.

24:43. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menjalankan awan, kemudian mengumpulkan mereka, kemudian membuat mereka satu kelompok, kemudian kamu melihat hujan keluar dari celah-celah mereka? Dan Dia menurunkan dari langit, gunung-gunung, yang di dalamnya hujan batu, supaya Dia menimpakan kepada siapa yang Dia mengkehendaki dengannya, dan memalingkannya daripada siapa yang Dia mengkehendaki; hampir-hampir sinar kilat-Nya menghilangkan penglihatan.

25:40. Sesungguhnya mereka telah mendatangi bandar raya yang dihujani dengan hujan yang buruk; apa, tidakkah mereka melihatnya? Tidak, tetapi mereka tidak mengharapkan kebangkitan.

26:173. Dan Kami menghujani mereka dengan suatu hujan; dan adalah buruk hujan orang-orang yang diberi amaran.

27:58. Dan Kami menghujani mereka dengan suatu hujan; dan buruknya hujan orang-orang yang diberi amaran.

30:48. Allah ialah Dia yang mengutuskan angin, yang menggiatkan awan, dan Dia menjulurkannya di langit sebagaimana yang Dia mengkehendaki, dan membuatnya berkecai; kemudian kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan apabila Dia menimpakan dengannya kepada sesiapa daripada hamba-hamba-Nya yang Dia mengkehendaki, tiba-tiba mereka bergembira,

31:34. Sesungguhnya Allah, Dia mempunyai pengetahuan mengenai Saat; Dia menurunkan hujan; Dia mengetahui apa yang di dalam rahim. Tiada jiwa mengetahui apa yang ia akan mengusahakan esok, dan tiada jiwa mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Mengetahui, Menyedari.

42:28. Dan Dia yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia membukakan pengasihan-Nya; Dia Yang Wali (Pelindung), Yang Terpuji.

46:24. Kemudian, apabila mereka melihatnya seperti awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, “Inilah awan yang akan memberi kami hujan!” “Tidak begitu; bahkan ia apa yang kamu minta disegerakan – angin yang di dalamnya azab yang pedih,

57:20. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan, dan perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu, dan persaingan dalam harta dan anak-anak. Ia persamaan hujan di mana tanamannya mengagumkan orang-orang yang tidak percaya; kemudian ia menjadi kering, dan kamu melihatnya menjadi kuning, kemudian ia menjadi jerami yang hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras, dan keampunan daripada Allah, dan kepuasan hati; dan kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang menipukan.

71:11. Dia akan mengutus langit kepada kamu dengan hujan lebat,

Diselitkan juga di sini ialah kalimat sayyib (awan hujan) dan raja’a (mengembalikan air):

2:19. Atau seperti awan hujan dari langit, yang di dalamnya kegelapan, dan guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jari mereka di dalam telinga mereka terhadap bunyi petir kerana takut akan mati; dan Allah meliputi orang-orang yang tidak percaya (kafir).

86:11. Demi langit mengembalikan air,


(ii) Mata air

Mata air diterjemah daripada kalimat ‘ayn dan ma’in. Ayat-ayatnya adalah:

2:60. Dan apabila Musa memohon air untuk kaumnya, Kami berkata, “Pukullah batu dengan tongkat kamu”; dan memancarlah daripadanya dua belas mata air; semua orang mengetahui tempat minum mereka. “Makan dan minumlah daripada rezeki Allah, dan janganlah kamu membuat kecelakaan di bumi dengan membuat kerosakan.”

7:160. Dan Kami memotongkan mereka kepada dua belas puak, umat-umat. Dan Kami mewahyukan Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya, “Pukullah dengan tongkat kamu batu itu”; dan memancarlah daripadanya dua belas mata air; semua orang mengetahui tempat minum mereka. Dan Kami membentangkan awan untuk meneduhkan mereka, dan Kami menurunkan manna dan salwa kepada mereka. “Makanlah benda-benda yang baik daripada apa yang Kami merezekikan kamu.” Dan mereka tidak menzalimi Kami, tetapi diri-diri mereka sendiri, mereka menzalimkan.

15:45. Tetapi orang-orang yang bertakwa, di dalam taman-taman dan mata-mata air.

18:86. Sehingga apabila dia sampai di tempat terbenam matahari (barat), dia mendapati ia membenam ke dalam mata air yang berlumpur, dan dia mendapati di situ satu kaum. Kami berkata, “Wahai Zul-Karnain, sama ada kamu mengazab mereka, atau kamu mengambil terhadap mereka satu jalan kebaikan.”

23:50. Dan Kami membuat putera Mariam dan ibunya menjadi satu ayat, dan Kami memberi mereka perlindungan di atas bukit, di mana ada sebuah lubang, dan sebuah mata air.

26:57. Maka Kami mengeluarkan mereka dari taman-taman (jannah) dan mata-mata air,

26:134. Dan kebun-kebun (jannah), dan mata-mata air.

26:147. Di dalam taman-taman (jannah) dan mata-mata air,

34:12. Dan kepada Sulaiman, angin; peraliran paginya sebulan perjalanan, dan peraliran petangnya sebulan perjalanan. Dan Kami membuatkan mata air leburan tembaga kuning mengalir baginya. Dan daripada jin, ada yang bekerja di hadapannya, dengan izin Pemeliharanya; dan sesiapa antara mereka menyimpang daripada perintah Kami, Kami akan merasakan kepada mereka azab yang Menyala.

36:34. Dan Kami membuatkan di dalamnya kebun-kebun palma dan anggur, dan padanya Kami memancarkan mata air,

37:45. Sebuah piala dari sebuah mata air dikelilingkan kepada mereka,

44:25. Mereka meninggalkan berapa banyaknya taman (jannah), dan mata air,

44:52. Di dalam taman-taman dan mata-mata air,

51:15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman dan mata-mata air,

54:12. Dan membuatkan bumi memancarkan mata-mata air, dan air-air bertemu untuk satu urusan yang ditetapkan.

55:50. Di dalamnya dua mata air yang airnya mengalir,

55:66. Di dalamnya dua mata air yang airnya memancut,

56:18. Dengan gelas-gelas yang berkaki, dan jag-jag, dan sebuah piala dari mata air.

67:30. Katakanlah, “Apa pendapat kamu, jika pada waktu pagi air kamu meresap ke dalam tanah, kemudian siapakah yang mendatangkan kepada kamu air yang mengalir?”

76:6. Sebuah mata air, yang meminumnya hamba-hamba Allah, dengan memancarkannya berlimpah-limpah.

76:18. Di dalamnya sebuah mata air yang namanya dipanggil Salsabil.

77:41. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam lindungan dan mata air,

83:28. Sebuah mata air, yang meminumnya orang-orang yang didekatkan.

88:5. Diberi minum di mata air yang mendidih,

88:12. Di dalamnya sebuah mata air yang mengalir,


(iii) Beri minum

Kalimat-kalimat saqa, siqayah, suqya, asqa dan istasqa, daripada akar yang sama diterjemah kepada memohon air, mengairi, pemberian air, menuangkan minuman, gelas minuman, diairi, diberi minum.

Ayat-ayat mereka adalah:

2:60. Dan apabila Musa memohon air untuk kaumnya, Kami berkata, “Pukullah batu dengan tongkat kamu”; dan memancarlah daripadanya dua belas mata air; semua orang mengetahui tempat minum mereka. “Makan dan minumlah daripada rezeki Allah, dan janganlah kamu membuat kecelakaan di bumi dengan membuat kerosakan.”

2:71. Dia berkata, “Sesungguhnya Dia berkata, ia lembu yang belum pernah dipakai untuk membajak bumi, atau untuk mengairi tanaman; sesuatu yang teguh, tanpa tanda yang mencacatkan padanya.” Mereka berkata, “Sekarang kamu telah mendatangkan yang benar.” Lalu mereka mengorbankannya, dan hampir mereka tidak melakukannya.

7:160. Dan Kami memotongkan mereka kepada dua belas puak, umat-umat. Dan Kami mewahyukan Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya, “Pukullah dengan tongkat kamu batu itu”; dan memancarlah daripadanya dua belas mata air; semua orang mengetahui tempat minum mereka. Dan Kami membentangkan awan untuk meneduhkan mereka, dan Kami menurunkan manna dan salwa kepada mereka. “Makanlah benda-benda yang baik daripada apa yang Kami merezekikan kamu.” Dan mereka tidak menzalimi Kami, tetapi diri-diri mereka sendiri, mereka menzalimkan.

9:19. Adakah kamu mengira bahawa pemberian air kepada orang-orang haji, dan pengunjung Masjidil Haram, sama seperti orang yang percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan berjuang di jalan Allah? Mereka tidaklah sama pada pandangan Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

12:41. Wahai rakan-rakanku yang sepenjara, bagi seorang daripada kamu, dia akan menuangkan minuman arak untuk pemeliharanya (tuannya); bagi yang lagi satu, dia akan disalib, dan burung memakan sebahagian kepalanya. Perkara telah diputuskan yang kamu meminta keputusan kepadaku.”

12:70. Kemudian, apabila dia menyiapkan untuk mereka persiapan mereka, dia meletakkan gelas minumannya ke dalam pundi saudaranya. Kemudian orang yang menyeru berseru, “Hai kafilah, kamu adalah pencuri-pencuri!”

13:4. Dan di bumi, terdapat kawasan-kawasan yang berjiran, dan kebun-kebun (jannah) anggur, dan ladang-ladang yang sudah disemai, dan palma-palma yang berpasang, dan palma-palma yang tunggal, diairi oleh air yang satu; dan Kami melebihkan sebahagian di atas sebahagian yang lain dalam hasilnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang memahami.

14:16. Di belakangnya Jahanam, dan dia diberi minum air nanah,

15:22. Kami mengutus angin untuk menyuburkan, dan Kami menurunkan dari langit air, kemudian Kami memberinya kepada kamu untuk minum, dan kamu bukanlah bendahari-bendaharinya.

16:66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak ada pelajaran bagi kamu; Kami memberi minum kepada kamu daripada apa yang di dalam perut mereka, antara kotoran dan darah, susu yang tulen, enak bagi peminum-peminum.

23:21. Dan sesungguhnya pada binatang ternak ada pelajaran bagi kamu; Kami memberi minum kepada kamu daripada apa yang di dalam perut mereka, dan banyak manfaat pada mereka kepada kamu, dan daripadanya kamu makan,

25:49. Supaya Kami menghidupkan tanah yang mati, dan memberi minum daripadanya, daripada apa yang Kami menciptakan, binatang ternak dan manusia yang ramai.

26:79. Dan Dia, Dia Sendiri memberi aku makan dan minum,

28:23. Dan apabila dia sampai di perairan Madyan, dia mendapati satu umat manusia di sana yang memberi minum, dan dia mendapati, selain daripada mereka, dua orang perempuan sedang menahan ternak mereka. Berkata, “Apakah urusan kamu berdua?” Mereka berkata, “Kami tidak dapat memberi minum sehingga penggembala-penggembala menghalau, dan bapa kami telah lanjut usia tuanya.”

28:24. Maka dia memberi minum untuk mereka; kemudian dia berpaling ke tempat yang teduh, dan dia berkata, “Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya aku fakir (memerlukan) apa-apa kebaikan yang Engkau menurunkan kepadaku.”

28:25. Kemudian datang seorang daripada dua perempuan kepadanya, berjalan dengan malu, dan berkata, “Bapaku memanggil kamu supaya dia membalas kamu dengan upah kerana kamu memberi minum untuk kami.” Maka apabila dia datang kepadanya, dan telah menceritakan kepadanya ceritanya, dia berkata, “Jangan takut; kamu telah selamat daripada kaum yang zalim.”

47:15. Inilah persamaan Taman yang orang-orang yang bertakwa dijanjikan: di dalamnya sungai-sungai daripada air yang tidak dicemari, dan sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai daripada arak – suatu keseronokan bagi peminum-peminum – dan sungai-sungai daripada madu yang dibersihkan; dan di dalamnya bagi mereka segala macam buah-buahan, dan keampunan daripada Pemelihara mereka. Samakah mereka dengan orang yang tinggal selama-lamanya di dalam Api, yang diberi minum air yang mendidih, yang memotong usus-usus mereka?

72:16. Sekiranya mereka tegak di atas jalan (tarekat), tentu Kami memberi mereka minum daripada air yang melimpah,

76:17. Dan di dalamnya mereka diberi minum dengan sebuah piala yang campurannya halia,

76:21. Bagi mereka adalah pakaian hijau daripada sutera, dan broked; mereka diperhiaskan dengan gelang-gelang perak, dan Pemelihara mereka memberi mereka minum dengan minuman yang bersih.

77:27. Tidakkah Kami membuatkan padanya gunung-gunung yang tinggi? Memberi kamu minum dengan air yang sangat enak?

83:25. Sedang mereka diberi minum dengan wain yang terpilih, ditutup,

88:5. Diberi minum di mata air yang mendidih,

91:13. Kemudian rasul Allah berkata kepada mereka, “Unta betina Allah; biarkanlah ia minum!”


(iv) Air yang mendidih

Kalimat hamim diterjemah kepada air yang mendidih. Kalimat itu juga bermaksud sahabat yang setia (26:101, 41:34, 69:35 dan 70:10)

Ayat-ayat yang mengandungi air yang mendidih adalah:

6:70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengambil agama mereka untuk satu permainan, dan satu hiburan, dan yang kehidupan dunia menipu mereka. Peringatkanlah dengannya supaya sesuatu jiwa tidak dibinasakan kerana apa yang ia mengusahakan; selain daripada Allah, ia tidak ada wali (pelindung) dan tidak ada pengantara, dan jika ia menebus dengan yang setara, ia tidak akan diambil daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dibinasakan kerana apa yang mereka mengusahakan. Bagi mereka, minuman daripada air yang mendidih, dan azab yang pedih, kerana mereka tidak percaya.

10:4. Kepada-Nya kamu kembali, kesemuanya. Janji Allah benar. Dia memulakan ciptaan, kemudian Dia mengembalikannya semula supaya Dia membalas orang-orang yang percaya dan membuat kerja-kerja kebaikan dengan adil. Dan orang-orang yang tidak percaya, bagi mereka, minuman daripada air yang mendidih dan azab yang pedih kerana mereka tidak percaya.

22:19. Inilah dua penyangkal yang bertengkar mengenai Pemelihara mereka. Bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi mereka, pakaian-pakaian daripada api yang dipotongkan, dan dicurahkan ke atas kepala mereka, air yang mendidih,

37:67. Kemudian di atasnya mereka mendapat minuman campuran air yang mendidih,

38:57. Semua ini; maka mereka merasainya – air yang mendidih dan nanah,

40:18. Dan berilah mereka amaran mengenai Hari Yang Dekat, apabila, tercekik dengan penderitaan, hati-hati berada di kerongkongan, dan orang-orang yang zalim tidak ada seorang sahabat setia, dan tidak ada pengantara untuk ditaati.

40:72. Ke dalam air yang mendidih, kemudian di dalam Api mereka dibakar,

44:46. Seperti air yang mendidih menggelegak.

44:48. Kemudian curahlah di atas kepalanya azab air yang mendidih!”

47:15. Inilah persamaan Taman yang orang-orang yang bertakwa dijanjikan: di dalamnya sungai-sungai daripada air yang tidak dicemari, dan sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai daripada arak – suatu keseronokan bagi peminum-peminum – dan sungai-sungai daripada madu yang dibersihkan; dan di dalamnya bagi mereka segala macam buah-buahan, dan keampunan daripada Pemelihara mereka. Samakah mereka dengan orang yang tinggal selama-lamanya di dalam Api, yang diberi minum air yang mendidih, yang memotong usus-usus mereka?

55:44. Mereka berkeliling di antaranya dan antara air mendidih yang sangat panas.

56:42. Di tengah angin yang membakar, dan air yang mendidih,

56:54. Dan minum di atasnya air yang mendidih,

56:93. Maka sajiannya daripada air yang mendidih,

78:25. Kecuali air yang mendidih dan nanah,


(v) Tempat pengairan

“Tempat pengairan” dan “pengambil air” diterjemah daripada warada dan wird. Ayat-ayatnya adalah:

11:98. Dia mendahului kaumnya pada Hari Kiamat, dan memimpin mereka turun ke Api – buruknya tempat pengairan untuk diturunkan!

12:19. Kemudian datang pengembara-pengembara, dan mereka mengutus seorang daripada mereka, seorang pengambil air, yang menurunkan timbanya. Berkata, “Oh, berita gembira! Ini seorang anak lelaki muda.” Maka mereka merahsiakan dia sebagai barang dagangan; dan Allah mengetahui apa yang mereka buat.


(vi) Hamparan air

Kalimat lujjah diterjemah kepada hamparan air seperti yang terdapat pada ayat berikut:

27:44. Dikatakan kepada dia, “Masuklah ke dalam istana.” Tetapi apabila dia melihatnya, dia menyangkanya sebidang hamparan air, dan dia membuka betis-betisnya. Dia (lelaki) berkata, “Ia sebuah istana yang dilicinkan daripada kristal.” Dia berkata, “Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya aku menzalimi diriku, dan aku tunduk patuh bersama Sulaiman kepada Allah, Pemelihara semua alam.”


(vii) Palung air

“Palung air” diterjemah daripada jawabi seperti pada ayat berikut:

34:13. Mereka membuat untuknya apa sahaja yang dia mengkehendaki – tempat-tempat ibadat (mihrab), dan patung-patung, dan mangkuk-mangkuk yang seperti palung-palung air, dan periuk-periuk yang tidak bergerak. “Bekerjalah, wahai keluarga Daud, dalam kesyukuran (berterima kasih); sedikit sekali mereka yang berterima kasih antara hamba-hamba-Ku.”

Iklan