Tag

3. Godaan Setan

Ketika sedang menaiki Buraq Beliau SAW melihat seorang setan dari jin yang mencoba untuk mendekati beliau dan memegang api. Ke mana pun Nabi SAW berbelok dia akan meihatnya. Gibril berkata, ” Maukah aku ajarkan kalimat yang jika engkau ucapkan, apinya akan hilang dan dia akan jatuh dan mati?”. Nabi SAW mengiyakan. Jibril berkata, ” katakan:

A’udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatit- tammat,
allati laa yujawizuhunna barrun wa laa fajir,
min syarri ma yanzilu minas- sama,
wa min syarri maa ya’ruju fiiha,
wa min syarri maa dhara’a fil- ardh
wa min syarri maa yakhruju fiiha,
wa min fitani al-laili wan- nahar,
wa min tawariq al-laili wan- nahar,
ilaa thariqin yatruqu bi khairin Yaa rahman.

(Aku berlindung kepada Wajah Allah Yang Mulia dan Kalimat-Nya Yang Sempurna,
di mana kebaikan dan kejahatan tidak akan melampaunya,
dari kejahatan yang turun dari langit,
dan dari kejahatan yang naik kepadanya,
dan dari kejahatan yang diciptakan di bumi,
dan dari kejahatan yang keluar darinya,
dan dari fitnah siang dan malam,
dan dari pengunjung siang dan malam,
selamatkan pengunjung yang datang dengan kebaikan,
Ya Rahman..)

Berlanjut (insya Allah)…

Iklan